چگونه یک ضرب‌‌المثل را در جمله به کار ببریم؟

ضرب‌المثل‌ها معمولا از فرهنگ عمومی برگرفته می‌شوند و نویسنده خاصی ندارند، اما می‌توان ضرب‌المثل‌ها را در متن به کار برد. در این مقاله در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.

البته برای موارد علمی و تخیلی و فانتزی استثنا وجود دارد و نویسنده از آن برای یک فرهنگ ساختگی استفاده می‌کند. یکی از راه‌های نمایش ارزش‌ها و نمادهای یک فرهنگ ساختنی، ایجاد چند ضرب المثل برای آن است. برای ساخت یک ضرب‌المثل ساختگی یک فرهنگ، دو مرحله وجود دارد.

  1. ارزش‌های فرهنگ را تعیین کنید. مثلا دهکده‌ای از جن‌های چوبی، ممکن است نشانگر فضیلت‌هایی مانند صبر، پنهان کاری و هماهنگی با طبیعت باشد. از طرف دیگر، در مورد مهاجمان، این ضرب‌المثل‌ها ممکن است بیشتر در مورد خونخواهی و وفاداری قبیله‌ای باشند.
  2. یک استعاره مناسب پیدا کنید. برای ایجاد “ضرب المثل” تصمیم بگیرید که فرهنگ ابداع شده شما به احتمال زیاد از چه نوع تصاویر مجازی باید استفاده کند. مثلا، جن‌ها ممکن است استعاره‌ای از درختان یا آب باشند (به عنوان مثال سست‌ترین درخچه‌ها به قوی‌ترین درختان تبدیل می شوند) در حالی که افراد پرخاشگر ممکن است استعاره‌های وحشیانه‌تری را به کار گیرند (به عنوان مثال خون شیرین‌تر از عسل است.)
ضرب المثل های انگلیسی

چه زمانی از استفاده کنیم

در مقاله‌های رسمی هم می‌توانید از ضرب‌المثل ها استفاده کنید، اما بهتر است این کار را فقط در صورتی انجام دهید که قصد دارید آنها را به نوعی به چالش بکشید یا آنها را پیچیده کنید. از آنجا که ضرب المثل‌ها بسیار کلی و برگرفته از فرهنگ گسترده‌تر است، با دو هدف اصلی مقاله رسمی یعنی صراحت و اصالت مطابقت ندارند. اما به همین دلیل‌، با به چالش کشیدن یک ضرب المثل نشان می‌دهید یک سوال واقعی وجود دارد که باید توسط مقاله شما پاسخ داده شود. به عنوان مثال، یک مقاله فلسفی ممکن است اینگونه آغاز شود:

” General wisdom suggests that ‘beauty is in the eye of the beholder,’ meaning all aesthetic judgements are subjective. But recent experiments indicate that there may be objective, universal standards of artistic beauty shared across all human cultures. Does this mean that beauty is not a subjective judgement

 

«طبق عقیده‌ی عمومی “زیبایی در چشم بیننده است” (علف باید به دهن بزی مزه کند)، به این معنی که تمام قضاوت‌های زیبایی شناختی ذهنی هستند. اما آزمایش‌های اخیر نشان می‌دهد که ممکن است هدف و استانداردهای جهانی زیبایی هنری در همه فرهنگ‌های بشری وجود داشته باشد. آیا به این معنی است که زیبایی، قضاوت ذهنی نیست؟»

با این مقدمه، این مقاله به سوالات پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد که نویسنده نکته جالبی برای گفتن دارد، چیزی که ممکن است خوانندگان انتظارش را نداشته باشند و یا درک نکنند. هرگز از یک ضرب‌المثل به عنوان مدرک در یک بحث استفاده نکنید، که معادل ” جذابیت اعتقاد عمومی ” و یک استدلال منطقی معروف است.

چند ضرب‌المثل معروف عبارتند از:

A Younger idler, an old beggar

در جوانی کار کن تا در پیری گدایی نکنی

***

You pay your money and you take your choice

هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری

ضرب المثل های انگلیسی
ضرب المثل های انگلیسی

بهترین پکیج های