آموزش آنلاین بست آموز

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

50000

دقیقه آموزش کاربردی

120

عدد دروه آموزشی

1300

نفر ثبت‌نام در دوره

تحلیل سریع و خودکار بورس ایران
بررسی نکات مفید حرفه ای بازارهای مالی
بررسی دنیای تکنولوژی ، زبان انگلیسی و...