در مقاله کد به کد های معاملاتی در بورس، درباره انواع کد به کد و نحوه تشخیص اونها صحبت کردیم. در این مقاله فیلتر هایی رو برای شما تدارک دیدیم که با استفاده از اونها میتونید به سادگی و در کسری از ثانیه کد به کد هارو تشخیص بدید:

- کد به کد حقوقی به حقیقی (سیگنال خرید) :

بازه یک ماهه

(tvol)> 1.5 * (([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)>=(pc)&&(plp)>0&&(ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol)

کد به کد حقوقی به حقیقی (بازه سه ماهه)

(tvol)>1.5*[is5] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) && (ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) && (pl)>=(pc) && (plp)>0

کد به حقوقی به حقیقی (بازه یک ساله)

(tvol)>1.5*[is6] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)>=((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)  && (ct).Buy_I_Volume>0.5*(tvol) && (ct).Sell_N_Volume>0.5*(tvol) && (pl)>=(pc) && (plp)>0

فیلتر ایچیموکو!

برای دریافت فیلتر ایچیموکو به پست فیلتر ایچیموکو در بورس ایران مراجعه کنید.

- کد به کد حقیقی به حقوقی (سیگنال فروش):

بازه یک ماهه

(tvol)> 1.5*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)&&((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI)&&(pl)<=(pc)&&(plp)<0&&(ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol)

کد به کد حقیقی به حقوقی (بازه سه ماهه)

(tvol)>1.5*[is5] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol) && (ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) && (pl)<=(pc)&&(plp)<0

کد به کد حقیقی به حقوقی (بازه یک ساله)

(tvol)>1.5*[is6 ] && ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI)<((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) && (ct).Buy_N_Volume>0.5*(tvol)&&(ct).Sell_I_Volume>0.5*(tvol) && (pl)<=(pc)&&(plp)<0

اگر با چگونگی استفاده از فیلتر ها آشنایی ندارید به مقاله نحوه استفاده از فیلتر های بورس مراجعه نمایید.

شاید براتون مفید باشه:

برای استفاده هر چه بهتر از این روش معاملاتی به مقاله کد به کد معاملاتی در بورس مراجعه کنید.

کلیک کنید

برای دریافت تحلیل های رایگان ما روی دکمه زیر کلیک کنید تا به کانال تلگرام ما منتقل شوید