در مقاله های قبل تر به آموزش استفاده از فیلتر ورود و خروج پول هوشمند از بازار پرداختیم اما در این مقاله قصد داریم ۱۰ فیلتر مهم و رایگان و اساسی بهتون معرفی کنیم که با استفاده از اونها به راحتی میتونید به اطلاعات خیلی کاربردی دسترسی پیدا کنید و دیگه نیاز نیست تک تک سهام رو بررسی کنید تا ببینید  چه اتفاقاتی برای کل بازار افتاده.

فیلتر شناسایی

true==function()
{
if((qd1)>0&&(pd1)==(tmax))
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر شناسایی

(pl)==(tmin)&&(po1)==(tmin)

سهم هایی که در روز داشته اند

((pmax)-(pmin))/(pmin) > 0.05

بیش از نصف مربوط به خرید حقوقی بوده است

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

بیش از حقیقی هاست

(ct).Buy_N_Volume>(ct).Buy_I_Volume

فیلتر

(tvol) > [is5] && (tvol)>2*[is6]

ارزش سرمایه خریدار دو برابر

(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) > 2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))

سهم در نمودار روزانه در حال است و نزول آن به پایان رسیده

(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)

حجم بالایی از سهم را خریده اند

(tno)>400 && (bvol)<=900000 && [(tvol) >= 5*(bvol)] && (ct).Buy_N_Volume>100000 && (pe)<8 && (eps)>0

سهم هایی که ۳ روز متوالی بوده اند

[ih][3].PClosing>[ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing>[ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing>[ih][0].PClosing

اگر با چگونگی استفاده از فیلتر ها آشنایی ندارید به مقاله نحوه استفاده از فیلتر های بورس مراجعه نمایید.

استراتژی های خودکار گامی به سمت معامله گری حرفه ای