توضیحات

در این قسمت تحوه کار با نرم افزار های تحلیل تکنیکال مثل TD Ameritrade را یاد می گیرید؛ همچنین مقدمات کار با اندیکاتور ها نیر در این قسمت آورده شده است.